Hem
Syntesrapport
Kvalitetsstandards
Partners
Evenemang
Länkar
Kontakt
Utvärdering
E-Library
E-Learning
Intranät
BMWA
 
AMS

QUINORA – Internationellt kvalitetssäkringsprogram
inom yrkesvägledning på systemnivåEU-projektet QUINORA är svaret på internationaliseringen av sektorn för yrkesvägledning. QUINORA syftar till att utveckla benchmarks på europeisk nivå samt till att sprida goda exempel.

Den viktigaste delen av QUINORA består i utvecklandet av ett kvalitetssäkringssystem inom sektorn för yrkesvägledning och aktivering. Med hjälp av en syntesrapport identifieras de kvalitetsstandarder och program som redan föreligger inom EU.

Utifrån denna rapport utvecklas sedan kvalitetsstandarder för utbildningar inom sektorn för yrkesvägledning och aktivering. Fokus ligger här i första hand på ledningen för nu existerande arbetsmarknadsaktörer.

Med gemensamma internationella kvalitetsstandarder som grund kommer ett ”e-learningverktyg” att tas fram. Detta verktyg kommer att erbjuda arbetsmarknadsaktörer en möjlighet att stegvis genomföra dessa standarder på en system- och metanivå. Ett e-bibliotek kommer att tillhandahålla ytterligare information och källor inom ämnet ”Kvalitet i yrkesvägledning”.

Målgruppen består av personer som ansvarar för yrkesvägledning och utbildning inom utbildningsinstitutioner, olika arbetsmarknads- och utbildningsaktörer (t.ex. arbetsförmedlingen) samt lärare.