Начало
Обобщен доклад
Стандарти за качество
Партньори
Събития
Връзки
За контакти
Оценяване
E-Library
E-Learning
За служебно ползване
BMWA
 
AMS

QUINORA – Международна програма за гаранция за качество за
мерки за професионално ориентиране и развитие за търсещите работа на системно нивоПроектът на ЕС QUINORA е отговорът на интернационализацията на професионалното ориентиране и кариерното развитие. QUINORA има за цел да разработи бази за сравнение на европейско ниво и да разпространява най-добрите практики.

Основната част на QUINORA е разработката на програма за гаранция за качество за мерки за обучение по професионално ориентиране и активиране. В рамките на сравним синтезиран доклад са определени съществуващите стандарти за качество и програми в страните от ЕС.

Въз основа на този доклад ще бъдат разработени международни стандарти за качество за мерки за обучение по професионално ориентиране и активиране, които ще се фокусират специално върху нивото на управление на съответните действащи лица на пазара на труда.

На базата на общи международни стандарти за качество ще бъде разработено средство за електронно обучение, предлагащо възможност на действащите лица, които съответно участват в политиките по отношение пазара на труда и мерките за обучение, да реализират поетапно тези стандарти на системното ниво и на метанивото. Електронна библиотека ще предоставя допълнителна информация и източници в обхвата от различни аспекти от темата “Качество в професионалното ориентиране.

Целевите групи са ръководители на мерки за обучение в обучаващи институции, различни действащи лица на пазара на труда и обучението (т.е. служби по заетостта на страните от ЕС, обучаващи институции), както и обучители.